Polityka prywatnośći

 

 

Polityka prywatności

Poszanowanie prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sklepu internetowego technar24.eu

Gromadzenie danych osobowych użytkowników i Klientów

W czasie korzystania z sklepu internetowego www.technar24.eu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w przypadku formularzy zamówień pełne dane osobowe niezbędne przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży oraz adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Brak podania wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika / Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi i Klientowi, który wypełnił formularz rejestracyjny zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik / Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzednim zalogowaniu się na stronie sklepu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią faktury.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako właściciel sklepu www.technar24.eu nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

Zmiany w zasadach ochrony prywatności

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego sklepu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w zasadach ochrony prywatności www.technar24.eu o czym każdy klient / użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób ze sklepu internetowego www.technar24.eu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów sklepu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności sklepu prosimy o kontakt mailowy na adres sklep@technar24.eu

 Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Biuro Usługowo Handlowe Technar Roman Jakubiec,

Ul. Bystrzańska 114

43-309 Bielsko-Biała

tel.:
+48 33 867 15 62 - BIURO

e-mail:sklep@technar24.eu

strona internetowa: https://www.technar24.eu2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stornami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem

  2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi - podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,

  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy: biuro-usługowo handlowe Technar, a w szczególności:

dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży,

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.3. Państwa dane pozyskane w ramach wykonywania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i obejmują:

a) imię i nazwisko,

b) stanowisko

c) nazwę firmy,

d) dane teleadresowe i email,

e) adres protokołu internetowego użytkownika,

f) inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadził w ramach korzystania z usług,

g) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

  1. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Biuro Usługowo Handlowe Technar Roman Jakubiec

  2. podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną firmy Biuro Usługowo Handlowe Technar Roman Jakubiec,

  3. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

 

5. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.7. Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich

danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do

przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności,

o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony. 

 

  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl